TERMINOLOGIA

 STRUTTURE:

Strutture di prua.

Strutture di poppa.

Strutture nella sezione.


VOCABOLARIO:


TERMINE TRADIZIONALE SLOVENOTERMINE ITALIANO
próva, próra prua, prora
pópa poppa
bándabanda, fianco, lato
bandamórta, fálka, fasétafalca
kolómbacolomba, chiglia
šolétacontrochiglia, falsa chiglia
áštaasta, ruota
kóntra áštacontr’asta, contraruota
spéčio, špéčospecchio
braciòlbracciolo
piánamadiere
kórbacosta, costola, ordinata
žbàj, kadénabaglio
bastárda, baštárdabaglietto
paramezàlparamezzale
škácascassa del albero
mánkula, mánkulbitta
mankulítoscalmo
kontračénta, nérva, kontrafórtodormiente
paraskózola, fódra, vérzeneparascosa, parascosola, serrettone
čéntacinta, incinta
majèr, madìrmaieri, fasciame, bordatura
máistraforma
kovértacoperta
zójarinforzo di prua
bokapòrtboccaporto
sójer, sájersola, soglia del portello, telaio del boccaporto
štívastiva
santínasentina
pajòlpagliuolo
timòntimone
árgola, rigolabarra di timone
pajétaparabordo
álboroalbero
penónpennone
vélavela
mánto, gíndacamante, drizza
trósa, trócatrozza
pateráco, šártijapaterazzo, sartia
kárigabascaricabasso
bítabitta, galloccia
škótascotta
bragótabragotto
marafònmatafione
borína, burínaborina
bocèl, tájabozzello, taglia
paránkoparanco
radánčaradancia
réme, rémoremo
fórkolascalmo dei remi
štópastoppa
kalafatáticalafatare